LARM

LARM

Vi​ ​är​ ​specialister​ ​på​ ​att​ ​skydda​ ​arbetsplatser.
Detta​ ​ingår​ ​när​ ​du​ ​är​ ​kund​ ​hos​ ​oss:

PLANERING AV LÄMPLIGT SKYDD

Vi​ ​skyddar​ ​Sveriges​ ​arbetsplatser,​ ​och​ ​har​ ​en​ ​stor​ ​vana​ ​i​ ​att​ ​planera​ ​skyddet​ ​för​ ​olika​ ​typer av​ ​arbetsplatser.​ ​Vi​ ​klarar​ ​även​ ​av​ ​att​ ​larma​ ​normalt​ ​svårskyddade​ ​ytor​ ​såsom​ ​lägenheter med​ ​vitvaror,​ ​utanför​ ​containrar​ ​eller​ ​objekt​ ​som​ ​hela​ ​tiden​ ​rör​ ​sig​ ​över​ ​stora​ ​områden. Ingen​ ​arbetsplats​ ​är​ ​den​ ​andra​ ​lik,​ ​och​ ​med​ ​vår​ ​utrustning​ ​och​ ​kompetens​ ​ser​ ​vi​ ​till​ ​att leverera​ ​bästa​ ​tänkbara​ ​skydd​ ​med​ ​rätt​ ​åtgärd.

SENASTE UTRUSTNINGEN

Helt​ ​trådlösa​ ​och​ ​batteridrivna​ ​anläggningar​ ​med​ ​mycket​ ​lång​ ​batteritid,​ ​och​ ​direktkoppling till​ ​larmcentral.​ ​Trådlösa​ ​sirener​ ​med​ ​blixtljus​ ​för​ ​att​ ​skrämma​ ​bort​ ​inkräktare​ ​innan​ ​skadan​ ​är skedd.​ ​Personlarm​ ​med​ ​GPS​ ​positionering​ ​-​ ​Listan​ ​kan​ ​göras​ ​lång. Vi​ ​har​ ​den​ ​senaste​ ​utrustningen.

SAMARBETEN MED VÄKTARBOLAG OCH POLIS RIKSTÄCKANDE

En​ ​viktig​ ​del​ ​i​ ​ett​ ​skydd​ ​är​ ​att​ ​ha​ ​rätt​ ​åtgärd​ ​vid​ ​larm.
Vi​ ​är​ ​oberoende​ ​av​ ​väktare​ ​-​ ​vilket​ ​innebär​ ​att​ ​vi​ ​väljer​ ​det​ ​väktarbolag​ ​som​ ​vi​ ​anser​ ​är​ ​bäst för​ ​platsen​ ​som​ ​skall​ ​skyddas.​ ​Detta​ ​gör​ ​vi​ ​tillsammans​ ​med​ ​dig​ ​som​ ​kund.​ ​Vi​ ​baserar​ ​valet på​ ​den​ ​utryckningsberedskap​ ​respektive​ ​väktarbolag​ ​har​ ​i​ ​området​ ​och​ ​vi​ ​tillkopplar​ ​alltid polisen​ ​vid​ ​skarpa​ ​larm.

PERSONLIG KONTAKTPERSON

Vi​ ​har​ ​tagit​ ​bort​ ​långa​ ​väntetider,​ ​krångel​ ​och​ ​oklarhet​ ​-​ ​och​ ​istället​ ​satsat​ ​på​ ​att​ ​du​ ​som kund​ ​får​ ​en​ ​kontaktperson​ ​för​ ​din​ ​arbetsplats​ ​som​ ​du​ ​alltid​ ​kan​ ​vända​ ​dig​ ​till​ ​vid​ ​frågor. Denna​ ​person​ ​hjälper​ ​dig​ ​med​ ​allt​ ​från​ ​larminstruktioner​ ​till​ ​anläggningsfrågor,​ ​planering​ ​av skyddet​ ​eller​ ​vid​ ​ändringar.

SUPERSERVICE

Vi​ ​jobbar​ ​nära​ ​dig​ ​som​ ​kund​ ​och​ ​ställer​ ​upp​ ​när​ ​det​ ​behövs.​ ​Vi​ ​tar​ ​säkerhet​ ​på​ ​allvar​ ​och​ ​har som​ ​mål​ ​att​ ​alla​ ​de​ ​arbetsplatser​ ​vi​ ​skyddar​ ​skall​ ​vara​ ​100%​ ​fria​ ​från​ ​inbrott.

ENKLARE HANTERING

Larmanläggningarna​ ​kan​ ​enkelt​ ​hanteras​ ​med​ ​arbetsplatsens​ ​olika​ ​ID-Kort,​ ​och​ ​på​ ​så​ ​sätt får​ ​du​ ​kontroll​ ​över​ ​vilka​ ​som​ ​kan​ ​hantera​ ​larmet​ ​samt​ ​vem​ ​som​ ​har​ ​larmat​ ​av/på​ ​och​ ​när. Man​ ​kan​ ​även​ ​ställa​ ​in​ ​larmet​ ​på​ ​automatiska​ ​tider​ ​som​ ​underlättar​ ​för​ ​personalen.

Koppling​ ​till​ ​larmcentral​ ​ingår​ ​alltid​ ​för​ ​våra​ ​kunder,​ ​och​ ​vi​ ​har​ ​en​ ​garanti​ ​att​ ​en​ ​certifierad larmcentral​ ​alltid​ ​kontrollerar​ ​alla​ ​larm​ ​som​ ​kommer​ ​in,​ ​dygnet​ ​runt​ ​-​ ​kostnadsfritt.

Låt oss snacka säkerhet

Prata med en specialist