Låt det inte hända igen...
Genom att vara Sveriges främsta aktör när det gäller att skydda områden tillfälligt, så innebär det också att vi får se mycket problem med inbrott, stölder och skadegörelse ute i verkligheten. Här är några förslag på hur man på bästa sätt undviker intrång.

Larmsystem från Videotech

Med en lösning från Videotech har ni bästa tänkbara skydd mot obehöriga. Personal kan själv flytta enheter om man gör en omplacering av värden, vilket ger en flexibilitet.

Alla larm verifieras av larmcentral, så att man inte har några falska åtgärder. Hanteringen kring av/på-larmning sker enkelt med kontrollenheter inomhus eller utomhus samt att vi klarar långa avstånd till enheterna och kan täcka riktigt stora områden.

Extra belysning av området

För personalen upplevs extra belysning som bra, säkert och man känner sig välkommen till jobbet. För tjuven är det tvärt om.
Arbetsplatser där det ges möjlighet att arbeta ostört och med sämre insyn har en tendens att ha mer problem med intrång och stölder.

Skyltning i god tid

Med tidig larm-skyltning, i linje med att man etablerar stängsel runt området så kan man effektivt ta bort en stor del av inbrottsförsök som sker i tidiga skeden. Videotech skyltar alltid upp larmområdet som en tjänst - så fort det finns möjlighet.

Sätt en rutin kring tider, och larma på när du lämnar området

Lämna inga luckor åt tjuven då det är olarmat. Det är väldigt viktigt att säkerhetsansvariga för området har en tydlig rutin kring hur man sköter tider för larmet, rutin vid extraarbete och liknande. Vi på Videotech hjälper alla våra kunder att skapa en rutin.

Larma i den mån det går, innan tjuven har tagit sig in

Placering av larmenheter på ett sådant sätt att tjuven inte hinner ta sin in innan larmet går är det mest effektiva sättet att skydda. På detta sätt avstyr vi på Videotech inbrotten i 9 fall av 10, innan skadan är skedd.

Live-kamera för att ha koll på projektet/ intransporter/ obehöriga vid entréer

Få koll på området och passager, transporter och obehöriga. En live-kamera skapar trygghet på arbetsplatsen och gör så att man har koll i det dagliga arbetet.

Men kan enkelt utreda händelser och vetskapen från allmänheten att området har live-översyn med inspelning avstyr inkräktare.

Fyra huvudpunkter för ett säkrare område:

  • Larmet skall placeras så att det larmar innan tjuven är inne
  • Larmskyltning och belysning i ett tidigt skede
  • Skapa rutiner för hur man larmar av/på området
  • Se till att live-bevaka entréer och känsliga områden på dagtid