Rätt hantering är avgörande och undviker onödiga kostnader eller orosmoment.
Ett larmsystem skall vara enkelt att hantera - och det är något man måste ta på allvar. Väldigt ofta när det gäller omoderna larmsystem så skapas det utrymme för fel och missförstånd. Detta leder till felaktiga utryckningar, att obehöriga kan larmkoder och att det blir jobbiga moment vid till exempel extraarbete.

Hantering både inom- och utomhus

Videotech skapar rutiner tillsammans med platsledningen och har lösningar med både hanteringsenheter ute och inne som gör det enkelt för personalen och minimerar problem.

Larminstruktionen – lika viktig som systemet i sig

Rätt larminstruktion är avgörande för ett smidigt och kostnadseffektivt larmsystem. Många väljer leverantör utifrån vilken hårdvara som verkar bäst - men på Videotech poängterar vi alltid vikten av att ha rätt larminstruktion.