Rätt åtgärd, i rätt tid, där du är.
Videotech har ett väl utvecklat koncept där vi samarbetar med Sveriges ledande larmcentraler och väktarbolag. Tack vare att vi har rikstäckande samarbeten med olika aktörer kan vi erbjuda rätt åtgärd, i rätt tid, där du är.

Samarbeten med väktarbolag och polis rikstäckande

En​ ​viktig​ ​del​ ​i​ ​ett​ ​skydd​ ​är​ ​att​ ​ha​ ​rätt​ ​åtgärd​ ​vid​ ​larm. Vi​ ​är​ ​oberoende​ ​av​ ​väktare​ ​-​ ​vilket​ ​innebär​ ​att​ ​vi​ ​väljer​ ​det​ ​väktarbolag​ ​som​ ​vi​ ​anser​ ​är​ ​bäst för​ ​platsen​ ​som​ ​skall​ ​skyddas.​ ​Detta​ ​gör​ ​vi​ ​tillsammans​ ​med​ ​dig​ ​som​ ​kund.​ ​Vi​ ​baserar​ ​valet på​ ​den​ ​utryckningsberedskap​ ​respektive​ ​väktarbolag​ ​har​ ​i​ ​området​ ​och​ ​vi​ ​tillkopplar​ ​alltid polisen​ ​vid​ ​skarpa​ ​larm.

Vi har koll - 24/7 365

Vi skyddar, larmar, filmar - dygnet runt alla årets dagar. När du inte kan ha koll, så har vi koll. Operatörerna agerar direkt vid larm och Videotech samarbetar med Sveriges ledande larmcentraler.